Matching Officer Neal : 17

Match Name Match Date Match Level Match Points
3GUN ORIENTATION CPRA May-23-2015 1 1
PRESIDENT’S CUP DANAO GUN CLUB Jun-13-2015 1 1
PNP ALUMNI CPRA Jun-27-2015 1 1
NS CLUBSHOOT Jul-12-2015 1 1
3GUN QUALIFIER CPRA Dec-06-2019 1 1
PD’S CUP May-12-2015 1 1
PACQUIAO CUP Aug-29-2015 3 3
DANAO MAYOR’S CUP Sep-12-2015 1 1
CD RADOC CUP Sep-18-2015 1 1
PD SWAT CHALLENGE Sep-24-2015 1 1
PSMOC NATIONALS Oct-23-2015 - Oct-24-2015 3 3
TACTICAL NIGHT SHOOT Dec-13-2015 1 1
ARM SHOOT FOR A CAUSE Jan-03-2016 1 1